Bra att veta:

Antalet blommor Betyder att

En: Du är allt för mig. Sex Jag tror inte på dina löften.
TvåJag vill resa bort med dig. Sju Jag älskar dig.
Tre; Jag vill träffa dig igen. Åtta Jag är din intill döden.
Fyra Jag högaktar och tackar dig. Nio Jag vill vara ensam med dig.
Fem Jag vill göra allt för dig. Tio Vill du bli min hustru / man.

Färgen blommorna